Αποστολή μας είναι να συνεργαζόμαστε ήπια και αρμονικά, να παράγουμε αποτελέσματα που προάγουν την εργασία και τα έργα μας, αποτελέσματα που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους μας εμπιστεύθηκαν αλλά και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί μας με σκοπό την από κοινού επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Η εταιρική μας ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους μας, την ψυχή της επιχείρησης και τα καλύτερά μας εργαλεία για την υλοποίηση των επαγγελματικών μας στόχων και επιδιώξεων, μεγαλώνει συνεχώς. Καθώς ο χώρος στον οποίο κινούμαστε και επιχειρούμε μεταβάλλεται - εξελίσσεται συνεχώς, εμείς οφείλουμε να τροφοδοτούμε την εξέλιξη αυτή α) παρέχοντας σε όλους τους εργαζόμενους τη δυνατότητα για εκπαίδευση και πρόσβαση στην πληροφόρηση, β) προάγοντας τη συνεργασία και την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, γ) φροντίζοντας για τη διαρκή αναβάθμιση του εργασιακού χώρου και συνθηκών.

Οφείλουμε επίσης να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους μας ως ξεχωριστές προσωπικότητες, άτομα με ιδέες, γνώσεις και ιδιαίτερες ικανότητες, ανάγκες και επιθυμίες, συνέπεια και υπευθυνότητα. Επιδοτούμε την προσήλωση, προσφέρουμε ευκαιρίες για ανάληψη περισσότερων αρμοδιοτήτων, στεκόμαστε δίπλα τους προσφέροντας βοήθεια και συμπαράσταση όταν έχουν προβλήματα.

Με ιδιαίτερη χαρά αναμένουμε τα βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
hrd@anaco.gr

Καθώς μας είναι δύσκολο να απαντάμε σε κάθε αίτηση χωριστά, θα σας ειδοποιήσουμε μόνο στην περίπτωση που θα αποφασίσουμε να προχωρήσουμε με την αίτησή σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.


ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΣΤΕΛΕΧH                                                                                                                                        

© 2007, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, sales@anaco.gr