Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Drop Down Menu
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
Η ΕΜΨΥΧΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ANACO
 
Πρόσθετη Πληροφόρηση
 
 
 
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της
ANACO αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρίας και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής που τη διοικεί και την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως.  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 8μελές και αποτελείται από πέντε (5) μέλη με μη εκτελεστικές αρμοδιότητες και τρία (3) μέλη με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Όλα τα μέλη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Τα εκτελεστικά μέλη απασχολούνται με τα θέματα καθημερινής διοίκησης, ενώ τα μη εκτελεστικά έχουν επιφορτιστεί με την προαγωγή του συνόλου των εταιρικών ζητημάτων. Τα δύο από τα πέντε μη εκτελεστικά μέλη δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία. Η θητεία των μελών του Δ.Σ., ανέρχεται σε τρία (3) έτη, αρχόμενη από την 15/10/2009 ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα το 2012, χωρίς όμως να δύναται να παραταθεί πέραν των τεσσάρων (4) ετών.  

Τα μέλη του Δ.Σ. απαγορεύεται να επιδιώκουν ιδία συμφέροντα που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της
ANACO. Βασική επιδίωξη και καθήκον των μελών του Δ.Σ. είναι η διαρκείς προσπάθεια για α) την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος και β) την ενίσχυση της οικονομικής αξίας της ANACO. Το Δ.Σ. συνεδριάζει απαραίτητα μία φορά κάθε μήνα μετά από τη σχετική πρόσκληση του Προέδρου, ενώ τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη.

Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου

Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΕΕ) εκλέγεται από το ΔΣ της εταιρίας και απαρτίζεται από τρίτα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Καθήκον και σκοπός της είναι να παρέχει αναλύσεις, αξιολογήσεις και εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ενάσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του, με στόχο τη βελτίωση α) της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, β) των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και γ) των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.  Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται :
 

§ Η καταγραφή, κριτική επισκόπηση και έλεγχος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας.
§
Η επισκόπηση του συστήματος παροχής οικονομικών και διοικητικών πληροφοριών προς τη Διοίκηση της Εταιρίας.
§
Η επιβεβαίωση της εφαρμογής των πολιτικών και των διαδικασιών, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί με στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Εταιρίας.
§
Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων απογραφών.
§ Ο έλεγχος των λογιστικών αλλά και γενικά των μηχανογραφικών συστημάτων της Εταιρίας.
§
Η επισκόπηση των μέσων διαφύλαξης των παγίων στοιχείων της Εταιρίας.
§
Η πραγματοποίηση εκτάκτων ελέγχων μετά από έγκριση της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου γενικότερα.
§
Η παρακολούθηση της εφαρμογής και συνεχούς τήρησης των κανονισμών λειτουργίας της Εταιρίας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία και ιδιαίτερα της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών.
§ Ο έλεγχος της τήρησης των δεσμεύσεων, που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία της Εταιρίας, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω του χρηματιστηρίου.
§
Ο έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της Διοίκησης, αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.
§ Ο έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.
§
Η έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων.
§
Η επιβεβαίωση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων.
§ Η αναφορά στην Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
§
Η ενημέρωση εγγράφως τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή / και του Διοικητικού Συμβουλίου για τους διενεργούμενους ελέγχους και παρουσία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.
§
Η παροχή, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές, συνεργασία με αυτές και διευκόλυνση με κάθε δυνατό τρόπο του έργου παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.
© 2012, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128