Εισαγωγή Προϊόντα Υπηρεσίες Έργα Επικοινωνία
Η αναπαλαίωση μιας αριστοκρατικής κατοικίας του 17ου αιώνα υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα
Gigi
Lavezzari αποτέλεσε το έναυσμα για την ανανέωση και την αναδιοργάνωση μιας από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες του Μιλάνου με ένα παντελώς νέο εσωτερικό διάκοσμο.

Σε αυτό το ιστορικό περιβάλλον χρησιμοποιήθηκαν εκθετήρια Softline σε υπόλευκο και απαλό
μελί χρωματισμό και δύο διαφορετικοί τύποι βιβλιοστασίων,
Opal και Index, με ορθοστάτες
σε υπόλευκο χρώμα και περιμετρικά τοποθετημένο ξύλινο προφίλ στον ίδιο χρωματικό τόνο
με αυτόν της ξύλινης δίρριχτης στέγης του κτιρίου. Το αυστηρό ξεχωριστό ύφος τους
εναρμονίζεται αριστοτεχνικά με τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες
ης κάθε αίθουσας δημιουργώντας ένα ιδανικό αισθητικό αποτέλεσμα, ούτε οπτικά κυρίαρχο
αλλά ούτε υποδεέστερο στο σύνολο του νέου διάκοσμου.    Φωτογραφία          Παρουσίαση  

© 2007, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128,