Εισαγωγή Προϊόντα Υπηρεσίες Έργα Επικοινωνία


Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών προωθούν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, οι υποδομές της κάθε Βιβλιοθήκης οφείλουν να μην παραμένουν στατικές αλλά να εξελίσσονται. Το δανειστικό τμήμα χρειάζεται πρόσθετους χώρους αποθήκευσης λόγω της μεγάλης αύξησης των συλλογών, ενώ το τμήμα πληροφορικής πρέπει να επανασχεδιάζει τις υποδομές του για την εξυπηρέτηση ολοένα και περισσότερων χρηστών Η/Υ. Παράλληλα προκύπτει ανάγκη δημιουργίας κλειστών χώρων για την προβολή του οπτικοακουστικού υλικού το οποίο πρέπει χρειάζεται εξειδικευμένους αποθηκευτικούς χώρους. Με την αυξανόμενη έμφαση που δίδεται στις νέες υπηρεσίες, απαιτούνται νέες παρεμβάσεις στο χώρο. Ως εκ τούτου, εκτός του ότι το κτίριο της Βιβλιοθήκης οφείλει να είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτελεί ορόσημο, ο εσωτερικός χώρος πρέπει να παραμένει ευέλικτος και να μπορεί να επαναδιατάσσεται κατά διαστήματα διατηρώντας τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά του.

Στις ιστοσελίδες που ακολουθούν παρατίθενται ενδεικτικά έργα Βιβλιοθηκών, όπου πρωτεύοντα ρόλο δεν παίζουν τόσο τα υλικά και οι μορφές των μεμονωμένων επίπλων, αλλά περισσότερο η συνολική προσέγγιση του χώρου, η διαρρύθμιση όλης της επίπλωσης μέσα σε αυτόν, το παιχνίδι των χρωμάτων και του φωτός, όλα σε ένα δυναμικό συνδυασμό με τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητά του.
© 2007, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128,