Εισαγωγή Προϊόντα Υπηρεσίες Έργα Επικοινωνία
 Οι Υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν ιδιαίτερα στην μελέτη και εγκατάσταση μόνιμων επίπλων, για την βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο, το συνεδριακό, τους χώρους υποδοχής, εργασίας και συνάθροισης, περιλαμβάνουν δε όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα στο πλαίσιο της συνολικής διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου. Οι υπηρεσίες επικεντρώνονται στην αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης και αναδιαμόρφωσης του χώρου, στο κατά παραγγελία σχεδιασμό νέων κατασκευών ή και στη προσαρμογή της υφιστάμενης προιοντικής μας σειράς στις εξειδικευμένες χωροταξικές απαιτήσεις του έργου.Μέσω μιας ενιαίας κατεύθυνσης απόδοσης οπτικής αισθητικής και ποιότητας προσπαθούμε να συγκεράσουμε τη κλασσική και σύγχρονη φόρμα και να την αποδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με δόκιμες προσαρμογές ρυθμολογικών στοιχείων σε ύφος ανάλογο με τις  επιθυμίες των ανθρώπων που θα κινηθούν και θα εργασθούν μέσα σε αυτό. Η εκπόνηση των τεχνικών μελετών και αρχιτεκτονικών σχεδίων υλοποιείται είτε από το τμήμα σχεδιασμού της ANACO, είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς αρχιτέκτονες και τον κατασκευαστή.

Η δραστηριότητα αυτή  αναδεικνύει την δύναμη του σχεδιασμού, και καταγράφει στο ενεργητικό μας σπουδαία έργα κυρίως σε γραφεία και κτίρια δημόσιας χρήσης που έχουν ολοκληρωθεί μετά από μελέτη προσαρμοσμένη στα διεθνή πρότυπα.


© 2007, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, sales@anaco.gr