Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Drop Down Menu
Η ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΠΡΟΘΗΚΗ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗ
ΕΚΑΣΤΗ  ΠΡΟΘΗΚΗ  ΕΙΝΑΙ  ΜΙΑ  ΣΥΝΘΕΤΗ “ΜΗΧΑΝΗ”  Η  ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ  ΠΟΥ  ΤΗΝ  ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ  ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
Εκ  κατασκευής,  τα  στοιχεία  που συνθέτουν   την   κάθε   προθήκη αποτυπώνονται   παρακάτω.  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ  στην  επιλεγμένη  κατηγορία :
Εσωτερικά στοιχεία
Αρθρωτή Κατασκευή
Κλειδαριές Ασφάλειας
Εσοχή  Φωτισμού
Εξωτερικά Δομικά Στοιχεία
Περβάζι
Σύνδεση Υάλινων Στοιχείων
Ράφια
Φωτισμός
Πρόσβαση
Ασφάλεια
Κανάλια
Υάλινος Κώδωνας
Αεροστεγανότητα
Επίτοιχη τοποθέτηση
Βάθρα / Βάσεις Στήριξης
Συνθήκες Μικροπεριβάλλοντος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (INTERNAL PANELS)

Τα εσωτερικά στοιχεία της μουσειακής προθήκης συμπεριλαμβάνουν τις ενιαίες οριζόντιες και πλευρικές επιφάνειες οι οποίες τοποθετούνται πρόσθετα με σκοπό να καλύψουν τις περιμετρικές συνδεσμολογίες της κατασκευής (βίδες, σωληνώσεις, καλωδιώσεις), να παρέχουν τη σταθερή βάση για τη στήριξη και ανάρτηση των εκθεμάτων και να αναβαθμίσουν αισθητικά τον εσωτερικό εκθεσιακό χώρο καθώς δύνανται να επικαλυφθούν με ύφασμα, φωτογραφικό ή ενημερωτικό υλικό. Στην τυπική της έκδοση, μια προθήκη φέρει “ξύλινα” εσωτερικά πάνελ Medite Ecologiq
ue / ZFMDF / Panelsafe. (Στον πίνακα που ακολουθεί επιχειρείται μια καταγραφή των εγκεκριμένων υλικών).  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Το Medite Ecologique αποτελεί ένα οικολογικό πάνελ με μηδενικά ποσοστά φορμαλδεΰδης ιδανικό για χρήση σε εξειδικευμένες κατασκευές επίπλωσης, ερμάρια και προθήκες τα οποία τοποθετούνται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους χώρους όπως μουσεία, εργαστήρια, γκαλερί, σχολεία κ.ά.. Τα ξύλινα πάνελ Medite Ecologique είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό αέρα όπως ορίζεται από το πρότυπο ΕΝ622 part 5 και σε εφαρμογές με Τάξη Επικινδυνότητας 1  όπως ορίζεται από το πρότυπο ΕΝ335-3.

 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

Κατά τη βιομηχανική επεξεργασία του Medite Ecologique δεν προστίθεται στις ίνες της ξυλείας φορμαλδεΰδη. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής είναι ένα προϊόν το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τις αυστηρές προδιαγραφές τάξης Ε1 (πρότυπο ΕΝ622-1 για χαμηλά ποσοστά φορμαλδεΰδης). Παρόλο που η φορμαλδεΰδη ως συστατικό εμπεριέχεται στο φυσικό ξύλο που απαρτίζει τον κορμό του δένδρου και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί εξ’ ολοκλήρου, ανεξάρτητες έρευνες έχουν δείξει ότι η ποσότητα της φορμαλδεΰδης που μετά την επεξεργασία παραμένει στα πάνελ Medite Ecologique, είναι ίση ή μικρότερη του 1μ.γρμ (mg) ανά 100 γραμμάρια ύλης - ίσο ή λιγότερο από το αντίστοιχο ποσοστό φορμαλδεΰδης που εμπεριέχεται στο φυσικό ξύλο. Το ποσοστό εκπομπής φορμαλδεΰδης είναι αρκετά κατώτερο της μέσης τιμής  περιεκτικότητας αυτής στον ατμοσφαιρικό αέρα.
 

ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Το ποσοστό υγρασίας που περιέχεται στα πάνελ Medite Ecologique είναι της τάξης του 7% +/-2%, βάσει μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά το τελικό στάδιο της βιομηχανικής επεξεργασίας. Μεταβολές στα παραπάνω ποσοστά δύνανται να προκύψουν σε περίπτωση διαφοροποίησης των διαστάσεων καθώς και προσθήκης ξύλινων τμημάτων στη συνολική κατασκευή. Για το λόγο αυτό τα πάνελ Medite Ecologique πρέπει να εγκλιματιστούν στον τελικό χώρο της εγκατάστασης για περίπου 2 με 3 ημέρες προτού αυτά συναρμολογηθούν στην τελική τους θέση.


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΑΝΕΛ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΒΑΦΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

NEXTEL

ZF MDF

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΧΑΜΗΛΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ZF MDF ME DACRYLATE

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΧΑΜΗΛΟ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ZF MDF ME MOISTOP

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΜΕΣΟ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΟ

ΜΕΣΟ

ΕΙΔΙΚΟ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΟ

ΜΕΣΟ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ
ΒΑΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ HONEYCOMB

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΟ

ΜΕΣΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

CORIAN

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΟ

ΥΨΗΛΟ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΕΤΡΩΜΑ

ΠΟΙΚΙΛΕΙ

ΕΙΔΙΚΟ

ΥΨΗΛΟ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

PANELSAFE *

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΥΨΗΛΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

PANELSAFE ME DACRYLATE *

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΥΨΗΛΟ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

PANELSAFE ME MOISTOP *

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΥΨΗΛΟ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

*Το Panelsafe είναι ισοδύναμο του ZF MDF αλλά επιπρόσθετα προσφέρει αυξημένες μηχανικές ιδιότητες (ως πιο σκληρό επιτρέπει μηχανικές εργασίες - ξετρυπήματα δίχως να καταστρέφεται η δομή του)

ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΒΑΘΡΑ/ΒΑΣΕΙΣ)

Ο τυπικός τρόπος προβλέπει την τοποθέτηση της οριζόντιας βάσης πάνω στο υφιστάμενο (εκ σχεδισμού) προεξέχον μεταλλικό προφίλ του περιμετρικού καναλιού, με τέτοιο τρόπο ώστε η άνω επιφάνειά της να έρχεται πρόσωπο με το κάτω τμήμα της θύρας πρόσβασης. Το πίσω τμήμα της οριζόντιας επιφάνειας εφάπτεται στην πλάτη της προθήκης. Όπου απαιτείται η οριζόντια επιφάνεια της βάσης δύνανται να σχεδιαστεί ώστε να είναι κεκλιμένη σε όποια γωνία προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε μια τέτοια περίπτωση η στήριξη επιτυγχάνεται πλευρικά με τριγωνικές πλευρικές προσθήκες στο απαιτούμενο ύψος. Εναλλακτικά, δύναται να τοποθετηθεί ξύλινο βάθρο, χαμηλότερο στην εμπρόσθια όψη του και υψηλότερο στο οπίσθια τμήμα του. Οι διαστάσεις του ακολουθούν τις εσωτερικές διαστάσεις της προθήκης, η δε υψομετρική διαφορά εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης καθορίζεται με βάσει τις απαιτήσεις του έργου και τις ανάγκες για βέλτιστη έκθεση των αντικειμένων.

         
 Ολοκληρωμένες Λύσεις    Πολύτιμες Συμβουλές   Ειδικευμένες Κατασκευές
Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με επιτυχία με ορισμένους από τους πιο καταξιωμένους διεθνώς αρχιτέκτονες και σχεδιαστές μουσείων. Χρησιμοποιούμε τη συσσωρευμένη εμπειρία μας για να σας βοηθήσουμε να εμπλουτίσετε και να   ραφινάρετε τις ιδέες σας. Οι καινοτόμες σχεδιαστικές προτάσεις μας και η ...
περισσότερα...
  Η βασικότερη παράμετρος του σχεδιασμού μιας προθήκης είναι το  ίδιο το έκθεμα  που θα φιλοξενηθεί εντός αυτής. Το μέγεθός του, η αξία του, το πώς θα τοποθετηθεί, το αν είναι επίπεδο ή τρισδιάστατο, αλλά και το αν θα εκτεθεί από τη μία μόνο όψη του ή περιμετρικά, είναι όλα θέματα τα οποία χρίζουν εξέτασης. Έτσι καταλήγει ...
περισσότερα...
  Πολλές φορές ο εσωτερικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του εκθεσιακού χώρου απαιτεί την ενσωμάτωση των μουσειακών κατασκευών εντός της υφιστάμενης κτιριακής δομής.  Μπορεί να έχετε μια ένα αρχιτεκτονικό όραμα το οποίο να καλεί για προθήκες μοναδικού σχεδιασμού ή κατασκευές από εξεζητημένα υλικά. Μπορεί ...
περισσότερα...

© 2007, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, museums@anaco.gr