Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Drop Down Menu
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΚΡΙΣΙΜΟΣ
ΒΟΗΘΑ ΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΣ
 
Πρόσθετη Πληροφόρηση
Φωτισμός Μουσειακών Προθηκών
Μουσειακές Εφαρμογές
Διακοσμητικές Εφαρμογές
Εφαρμογές σε Βιτρίνες
Εφαρμογές Εξωτερικού Χώρου
Προδιαγραφές Πηγών F/O
Προδιαγραφές Υάλινων F/O
Schott Led Lighting
 
Προτάσεις Ειδικού Σχεδιασμού
Φωτισμός Mono (1)
Φωτισμός Mono (2)
Φωτισμός Prism & Vista
 
Όλες οι μουσειακές προθήκες του οίκου Click-Netherfield, τόσο οι σταθερές όσο και οι αποσυναρμολογούμενες, δύνανται να φωτίζονται έμμεσα ή άμεσα από εσωτερικές ή και εξωτερικές πηγές. Ο φωτισμός αποτελεί παράγοντα ύψιστης σπουδαιότητας καθώς είναι αυτός που σε ένα μουσειακό περιβάλλον θα επιτρέψει την ανάδειξη των εκθεμάτων, θα οριοθετήσει τον χώρο και θα συνοδεύσει τον επισκέπτη στο ταξίδι του στο χρόνο. Στην ANACO σχεδιάζουμε λύσεις φωτισμού για την κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων των μουσείων και γενικότερα των αιθουσών έκθεσης. Με πληθώρα προϊόντων αλλά και με το συνδυασμό αυτών μας δίνεται η δυνατότητα να ανταποκριθούμε επαρκώς με προτάσεις που αγκαλιάζουν πλήρως το σύνολο των εξειδικευμένων αναγκών.

Από το σύνολο των μεταβλητών που συνυπολογίζουμε ώστε να λάβουμε το ενδεδειγμένο αποτέλεσμα, το χρώμα του φωτός που εκπέμπεται από τις φωτεινές πηγές παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Αυτό γιατί μια τυχόν λανθασμένη επιλογή δύναται να προκαλέσει εσφαλμένα οπτικά αποτελέσματα στην εμφάνιση των εκθεμάτων, να επηρεάσει δυσμενώς το οπτικό αποτέλεσμα στον περιβάλλοντα χώρο και να αλλοιώσει τις εντυπώσεις που υποσυνείδητα δημιουργούνται στον παρατηρητή. Ο ανθρώπινος οφθαλμός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στο φως με χαμηλή θερμοκρασία χρώματος. Ως εκ τούτου, οι φωτεινές πηγές πρέπει να επιλεχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδουν τα χρώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται α) είναι υψηλής ποιότητας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επιτυχώς στο σκοπό της χρήσης του, β)είναι ο πλέον ενδεδειγμένος για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των εκθεμάτων και τη μη αλλοίωσή τους με οποιοδήποτε τρόπο και γ) διασφαλίζει ότι μπορεί να συντηρηθεί απροβλημάτιστα σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού του.

Οι προθήκες που φωτίζονται εξωτερικά έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα και φέρουν το ελάχιστο δυνατό πλαίσιο στήριξης, ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες σκιάσεις. Επιπρόσθετα, η τοποθέτηση και η εστίαση των φωτιστικών σωμάτων πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται : η αντανάκλαση της φωτεινής δέσμης πάνω στον υαλοπίνακα, οι σκιάσεις των ίδιων των επισκεπτών αλλά και οι οπτικές οχλήσεις στους επισκέπτες που αποσπούν την προσοχή τους. Στις προθήκες που φωτίζονται εσωτερικά χρησιμοποιούνται :


Λαμπτήρες Φθορισμού
Το φως που εκπέμπεται από έναν λαμπτήρα φθορισμού επιτυγχάνει υψηλό δείκτη
χρωματικής απόδοσης (90-100 CRI) και έχει μια ομοιόμορφη κατανομή. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα για ομοιόμορφη διάχυση με στόχο τη δημιουργία μιας φωτεινής επιφάνειας με ισόρροπη κατανομή του φωτιστικού αποτελέσματος. Ο φωτισμός αυτού του τύπου επιλέγεται και σε εγκαταστάσεις όπου η θέση του φωτιστικού σε συνάρτηση με τη θέση του παρατηρητή δεν θεωρείτε σημαντική.  Οι λαμπτήρες φθορισμού κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά σε ποικιλία μεγεθών και θερμοκρασίας χρώματος  - από το ψυχρό λευκό στο θερμό λευκό.Αλογόνου χαμηλής κατανάλωσης
 Τα χαμηλής κατανάλωσης συστήματα φωτισμού χρησιμοποιούν λαμπτήρες πυράκτωσης αλογόνου βολφραμίου οι οποίες  τροφοδοτούνται μέσω μετασχηματιστή. Η κατασκευή τους είναι παρόμοια με αυτή των κοινών οικιακών λαμπτήρων πυράκτωσης αλλά το αλογόνο που περιβάλει το νήμα πυράκτωσης αφενός παρατείνει τη ζωή του λαμπτήρα, αφετέρου επιτρέπει την απροβλημάτιστη λειτουργία του σε υψηλότερες θερμοκρασίες, αποδίδει ένα ιδιαίτερα λαμπρό λευκό φως και επιτυγχάνει δείκτη χρωματικής απόδοσης ο οποίος πλησιάζει το άριστο (CRI 99).

Οπτικές Ίνες (F/O)
Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα συστήματα F/O συνιστούσαν την προτιμώμενη επιλογή φωτισμού προθηκών. Τα συστήματα F/O αποτελούνται από τρία μέρη: τη φωτεινή πηγή, τις εύκαμπτες υάλινες ίνες πολύ μικρής διαμέτρου και τους φακούς απόληξης στην άκρη έκαστης ίνας.  Η φωτεινή πηγή είναι ένα ανεξάρτητο κλειστό προβολικό σύστημα με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ψυκτικό μηχανισμό και έναν λαμπτήρα υψηλής απόδοσης συνήθως πυράκτωσης αλογόνου χαμηλής τάσης ή εναλλακτικά μεταλλικών ατμών με αλογονίδια (HQI). Καθώς η φωτεινή πηγή εγκαθίσταται απομακρυσμένα της προθήκης, η θερμότητα και ο θόρυβος από τους εμπεριεχόμενους μηχανισμός δεν επηρεάζει την προθήκη.
Επιλογές φωτιστικών σωμάτων. Μάθετε περισσότερα...

LED
Τα LEDs (Light-emitting diodes) είναι ημιαγωγοί και όχι φωτιστικά σώματα αλλά έχουν την ιδιότητα να εκπέμπουν ιδιαίτερα έντονο φως σε σχέση με τον όγκο τους. Λειτουργούν με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, έχουν τη  μεγαλύτερη διάρκεια ζωής συγκριτικά με τις λοιπές τεχνολογίες φωτισμού, χαμηλό κόστος συντήρησης και ελάχιστη μείωση της απόδοσής τους από τους επαναλαμβανόμενους κύκλους λειτουργίας (άναμμα – σβήσιμο). Τοποθετούνται εντός ειδικά σχεδιασμένων για μουσειακή χρήση θερμομονωτικών μεταλλικών στοιχείων τα οποία στη συνέχεια τοποθετούνται με συμβατικές μεθόδους αλλά με το πλεονέκτημα ότι απαιτούν ελάχιστη καλωδιακή εγκατάσταση. Επιλογές φωτιστικών σωμάτων. Μάθετε περισσότερα...
Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI: color rendering index) μετρά το βαθμό απόδοσης των χρωμάτων μιας φωτεινής πηγής. Η συγκεκριμένη δοκιμή εμπλέκει την υπό μέτρηση φωτεινή πηγή και 8 επιφάνειες δείγματα έκαστη με διαφορετικό χρώμα. Ακολουθεί η σύγκριση της φωτεινής απόδοσης της πηγής σε σχέση με το βαθμονομημένο φυσικό ηλιακό φως. Από τις διαφορές που καταγράφονται προκύπτει η τιμή του CRI για την υπό έλεγχο φωτεινή πηγή.

         
 Ολοκληρωμένες Λύσεις    Πολύτιμες Συμβουλές   Ειδικευμένες Κατασκευές
Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με επιτυχία με ορισμένους από τους πιο καταξιωμένους διεθνώς αρχιτέκτονες και σχεδιαστές μουσείων. Χρησιμοποιούμε τη συσσωρευμένη εμπειρία μας για να σας βοηθήσουμε να εμπλουτίσετε και να   ραφινάρετε τις ιδέες σας. Οι καινοτόμες σχεδιαστικές προτάσεις μας και η ...
περισσότερα...
  Η βασικότερη παράμετρος του σχεδιασμού μιας προθήκης είναι το  ίδιο το έκθεμα  που θα φιλοξενηθεί εντός αυτής. Το μέγεθός του, η αξία του, το πώς θα τοποθετηθεί, το αν είναι επίπεδο ή τρισδιάστατο, αλλά και το αν θα εκτεθεί από τη μία μόνο όψη του ή περιμετρικά, είναι όλα θέματα τα οποία χρίζουν εξέτασης. Έτσι καταλήγει ...
περισσότερα...
  Πολλές φορές ο εσωτερικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του εκθεσιακού χώρου απαιτεί την ενσωμάτωση των μουσειακών κατασκευών εντός της υφιστάμενης κτιριακής δομής.  Μπορεί να έχετε μια ένα αρχιτεκτονικό όραμα το οποίο να καλεί για προθήκες μοναδικού σχεδιασμού ή κατασκευές από εξεζητημένα υλικά. Μπορεί ...
περισσότερα...

© 2007, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, museums@anaco.gr