Drop Down Menu
DENSICUR MINILOAD AS/RS 
ΑΣΦΑΛΗΣ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ

Πρόσθετη Πληροφόρηση

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Densicur AS/RS (Automated Storage & Retrieval system) είναι ένα ρομποτικό πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης συσκευασμένου υλικού σχετικά μικρού όγκου αλλά ιδιαίτερα υψηλής αξίας, που εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη διαθέσιμη χωρητικότητα του “κλειστού” αποθηκευτικού χώρου για τον οποίο σχεδιάστηκε. Οι διαστάσεις των συσκευασιών και των χωροθέσεων καθορίζονται κατά το σχεδιασμό του συστήματος εξασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη πλήρωση του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου.

Η λειτουργία του βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία του Densimag και των MiniLoad συστημάτων στa οποίa ένας τουλάχιστον ρομποτικός βραχίονας (S/RMs:  Storage/Retrieval Machine) κινείται κατά μήκος διαδρόμων, αριστερά και δεξιά των οποίων έχουν αναπτυχθεί καθ’ ύψος και κατά πλάτος χωροθέσεις για την προσωρινή ή μόνιμη φύλαξη κλωβών ή συσκευασιών σχετικά περιορισμένων διαστάσεων. Το σύστημα εκμεταλλεύεται στο έπακρο το διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο προσφέροντας παράλληλα ύψιστα επίπεδα ασφάλειας κατά τη διαχείριση του υλικού, καθώς και πλήρως ελεγχόμενη πρόσβαση. Παραδείγματα τέτοιων εγκαταστάσεων απαντώνται σε αποθήκες στρατιωτικών μονάδων, μουσείων, κρατικών αρχείων, νομισματοκοπείων, θησαυροφυλακίων τραπεζών για τη διαχείριση θυρίδων ασφαλείας, εργαστηρίων συντήρησης κοσμημάτων, εταιριών επεξεργασίας πολύτιμων λίθων κ.ο.κ..

Το Densicur εξασφαλίζει την ταχεία ανάκτηση του ζητούμενου υλικού και την αυτόματη παράδοσή του σε έναν ουδέτερο χώρο ανεξάρτητο από το χώρο της κεντρικής φύλαξης. Η εντολή ανάκτησης  αποστέλλεται στο σύστημα μέσω απομακρυσμένου  Η/Υ στον οποίο ο χειριστής έχει διαβαθμισμένη και απόλυτα ελεγχόμενη πρόσβαση. Το σύστημα δύναται κατ’ απαίτηση να ενεργοποιηθεί με την επιτόπια παρουσία του χειριστή  με την κατάλληλη διαβάθμιση ασφάλειας. Με την έγκριση της εντολής ανάκτησης ενεργοποιείται το S/RM, παράλληλα δε απασφαλίζει και ανοίγει η θύρα ασφαλείας του θησαυροφυλακίου επιτρέποντας στο χρήστη την παραλαβή του ανακτώμενης συσκευασίας.

Χάρη στη δυνατότητά του για αλάνθαστη και ταχύτατη εκτέλεση των εντολών ανεύρεσης, ανάκτησης και αποθήκευσης, την απλουστευμένη διαδικασία χειρισμού και την ολοκλήρωσή του με εφαρμογές ελέγχου, διαχείρισης και ασφάλειας, το
Densicur αποτελεί την πλέον ιδανική λύση για τη διαχείριση ομοειδών υλικών σε περιβάλλοντα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με επιτυχία με εταιρίες και τους πιο καταξιωμένους διεθνώς ειδικούς συμβούλους σε θέματα βελτιστοποίησης ροής και σχεδιασμού αποθηκών. Χρησιμοποιούμε τη συσσω-ρευμένη εμπειρία μας για να σας βοηθήσουμε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας 
Κλικ  για περισσότερα ...


Η βασικότερη παράμετρος του σχεδιασμού μιας αποθήκης είναι το ίδιο το υλικό. Το μέγεθός του, η αξία του καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του γνωρίσματά χρήζουν εξέτασης. 
Κλικ για περισσότερα....
  Η ταχύτατη,  ευέλικτη, πλήρως ιχνηλάσιμη και αποτελεσματική διαχείριση του ταχυκίνητου υλικού σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου υποστηρίζεται απροβλη-μάτιστα με τα τεχνολογικά εξελιγμένα και αυτο-ματοποιημένα αποθηκευτικά συστήματα υψηλής συμπύκνωσης κάθετης διάταξης της Hanel. Το διαθέσιμο ύψος του χώρου αποθήκευσης εσωτε-ρικά ή και εξωτερικά του κτιριακού κελύφους, αξιοποιείται στο μέγιστο ενώ υποστηρίζεται η λειτουργική φιλοσοφία της παράδοσης του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού 
Κλικ για περισσότερα .....
  Αποτελεσματική, αδιάλειπτη, ιχνηλάσιμη και ταχύτατη διαχείριση υλικού μεγάλου όγκου και βάρους. Η ολοκληρωμένη οικογένεια των AS/RS συστημάτων αποθήκευσης της Bertello που υποστηρίζουν την υψηλή συμπύκνωση του υλικού εκμεταλλεύεται στο έπακρον το συνολικό όγκο του αποθηκευτικού χώρου ακολουθώντας τη λειτουργική φιλοσοφία της Κλειστής Αποθήκης για αυτόματη  και πλήρως αυτόνομη παράδοση του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του εργατικού εταιρικού δυναμικού εντός του χώρου.
Κλικ για περισσότερα ...

© 2012, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, robotics@anaco.gr