Drop Down Menu
HEAVY D DENSIMAG AS/RS
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ
 
ΟΓΚΟΥ  ΚΑΙ  ΒΑΡΟΥΣ  ΑΠΟ 15  ΕΩΣ 150 ΤΟΝΟΥΣ

Πρόσθετη Πληροφόρηση

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα Heavy D της οικογένειας Double masted Densimag AS/RS κατατάσσεται στην κατηγορία των εξειδικευμένων αυτοματοποιημένων συστημάτων ρομποτικής αποθήκευσης και ανάκτησης υλικού ιδιαίτερα μεγάλου βάρους για χρήση σε «κλειστούς» αποθηκευτικούς χώρους. Η φιλοσοφία σχεδίασης παραμένει ακριβώς η ίδια με αυτή της οικογένειας Densimag με τις βασικές διαφορές να εντοπίζονται στην κατασκευαστική αντοχή των χωροθέσεων, στα ρομποτικά S/RMs (Storage/Retrieval Machine), τον τρόπο στήριξής τους, τα AGVs (Automated Guided Vehicles) και τους σταθμούς P&D (Pick & Deposit) που τα υποστηρίζουν.

Το σύστημα αποτελείται από ένα
S/RM για κάθε έναν από τους σχηματιζόμενους διαδρόμους. Στα αριστερά και στα δεξιά έκαστου διαδρόμου αναπτύσσονται χωροθέσεις βάθους μιας σειράς (single deep) ή διπλού βάθους (double deep). Η αρθρωτή κατασκευή του συστήματος εξασφαλίζει ευελιξία και ευκολία στη διαμόρφωση και σύνθεση της συνολικής λύσης. Παράλληλα διασφαλίζει τη διαχείριση πάσης φύσεως υλικού και συσκευασίας από παλέτες και μεταλλικούς κλωβούς (κοντέϊνερ), κυλίνδρους, καρούλια έως και σκάφη και οχήματα με βάρος από 15 έως 150 τόνους. Το είδος και η συσκευασία των φορτίων καθορίζει και τους μηχανισμούς διαχείρισής τους όπως αρπάγη, καλάθι, σύστημα γάντζων ή περονοφόρα βάση σταθερή ή περιστρεφόμενη έως και 180 μοίρες.

Ο κάθε γερανός
S/RM εκτελεί ταυτόχρονες κινήσεις (οριζόντιες και κάθετες) πάνω σε δύο άξονες (Χ-Υ move), ενώ για εξειδικευμένες εφαρμογές ο ρομποτικός βραχίονας δύναται να εκτελέσει και διαγώνιες κινήσεις (X-Y-Z move). Αν η παραγωγική διαδικασία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, η εγκατάσταση του Heavy D Densimag AS/RS καθιστά δυνατή τη λειτουργία ενός “κλειστού” αποθηκευτικού κέντρου καθ’ όλο το 24ωρο χωρίς την παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό έχει ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση της ταχυκινησίας των αποθεμάτων, την κατά τουλάχιστον 30% αύξηση της αποθηκευτικής χωρητικότητας του υφιστάμενου χώρου και την έως και 80% μείωση των εξόδων μισθοδοτικών εξόδων.

Η αυτοματοποίηση της διαχείρισης των αποθεμάτων και ο έλεγχος της ροής τους από Η/Υ επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες παρέχονται και τα προϊόντα (έτοιμα ή ημιέτοιμα) παράγονται, αποθηκεύονται και αποστέλλονται προς περαιτέρω επεξεργασία ή προωθούνται στους τελικούς τους προορισμούς.
 

Συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά
DOUBLE MASTED DENSIMAGs


AS/RS  CATEGORY :   HEAVY  D DENSIMAG DENSIFAST MINI

 

A B C A B C DENSI
Οφέλιμο Φορτίο (Max)

-

-

2000

200

500

1000

-

Yψος Αποθήκευσης

-

-

30

12

16

20

-

Τύπος συσκευασίας

-

-

Παλέτα

κιβώτιο

παλέτα

Παλέτα

-

Τύπος Γερανού (αρ.βραχιόνων)

-

-

2

2

2

2

-

Οριζόντια Ταχύτητα(max)- m/min

-

-

180

180

180

250

-

Ταχύτητα Ανύψωσης(max)

-

-

50

100

100

80

-

Ταχύτητα Εξαγωγής (max)

-

-

50

90

90

60

-

Οριζόντια Επιτάχυνση(max)- m/s

-

-

0,5

3

2

1,5

-

Επιτάχυνση Ανύψωσης(max)

-

-

0,6

2,5

2

1,2

-

Επιτάχυνση Εξαγωγής (max)

-

-

0,7

1,5

1

1

-


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με επιτυχία με εταιρίες και τους πιο καταξιωμένους διεθνώς ειδικούς συμβούλους σε θέματα βελτιστοποίησης ροής και σχεδιασμού αποθηκών. Χρησιμοποιούμε τη συσσω-ρευμένη εμπειρία μας για να σας βοηθήσουμε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας 
Κλικ  για περισσότερα ...


Η βασικότερη παράμετρος του σχεδιασμού μιας αποθήκης είναι το ίδιο το υλικό. Το μέγεθός του, η αξία του καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του γνωρίσματά χρήζουν εξέτασης. 
Κλικ για περισσότερα....
  Η ταχύτατη,  ευέλικτη, πλήρως ιχνηλάσιμη και αποτελεσματική διαχείριση του ταχυκίνητου υλικού σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου υποστηρίζεται απροβλη-μάτιστα με τα τεχνολογικά εξελιγμένα και αυτο-ματοποιημένα αποθηκευτικά συστήματα υψηλής συμπύκνωσης κάθετης διάταξης της Hanel. Το διαθέσιμο ύψος του χώρου αποθήκευσης εσωτε-ρικά ή και εξωτερικά του κτιριακού κελύφους, αξιοποιείται στο μέγιστο ενώ υποστηρίζεται η λειτουργική φιλοσοφία της παράδοσης του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού 
Κλικ για περισσότερα .....
  Αποτελεσματική, αδιάλειπτη, ιχνηλάσιμη και ταχύτατη διαχείριση υλικού μεγάλου όγκου και βάρους. Η ολοκληρωμένη οικογένεια των AS/RS συστημάτων αποθήκευσης της Bertello που υποστηρίζουν την υψηλή συμπύκνωση του υλικού εκμεταλλεύεται στο έπακρον το συνολικό όγκο του αποθηκευτικού χώρου ακολουθώντας τη λειτουργική φιλοσοφία της Κλειστής Αποθήκης για αυτόματη  και πλήρως αυτόνομη παράδοση του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του εργατικού εταιρικού δυναμικού εντός του χώρου.
Κλικ για περισσότερα ...

© 2012, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, robotics@anaco.gr