Drop Down Menu
HANEL LOCΚOMAT
ΥΨΗΛΑ  ΕΠΙΠΕΔΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ  ΦΥΛΑΞΗ ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Πρόσθετη Πληροφόρηση

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Hanel Lockomat ανήκει στην κατηγορία των κάθετα περιστρεφόμενων μονάδων αυτοματοποιημένης αποθήκευσης υψηλής συμπύκνωσης και προτείνεται για εγκατάσταση σε εφαρμογές διαχείρισης αποθεματικού υλικού περιορισμένων διαστάσεων, ιδιαίτερα υψηλής αξίας ή επικινδυνότητας. Η φιλοσοφία σχεδίασης είναι παρόμοια με αυτή του Rotomat του οποίου η λειτουργία βασίζεται στο δοκιμασμένο μοντέλο “Ferris wheel”. Με βάση το πρότυπο αυτό, τα προς ανάκτηση εντός της μονάδας φυλασσόμενο υλικό  οδηγείται προς το χειριστή χωρίς αυτός να χρειάζεται πια να κατευθυνθεί προς το σημείο φύλαξης τους ώστε να εκτελέσει την όποια εργασία εναπόθεσης ή ανάκτησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικού χρόνου. Επιπλέον, το γεγονός ότι η κάθε μονάδα σχεδιάζεται και κατασκευάζεται κατάλληλα ώστε να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του έργου, επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοποίηση του  διαθέσιμου χώρου συντελώντας στην έως και 60% μεγαλύτερη συμπύκνωση των αποθεμάτων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικού κόστους.

Η πρόσβαση στο σημείο ανάκτησης του υλικού δεν είναι ελεύθερη αλλά καλύπτεται από μόνιμα ασφαλισμένες και κατάλληλα ενισχυμένες μεταλλικές θύρες. Με τον τρόπο αυτόν αποτρέπεται η πρόσβαση στο υλικό από άτομα χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση ή διαβάθμιση. Ο κάθε χειριστής επιβεβαιώνει την ταυτότητά του στο εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης του υλικού (TDM: Tool Data Management) μέσω της συνδυασμένης χρήσης  μαγνητικής ταυτότητάς και προσωπικού κωδικού ασφάλειας ή εναλλακτικά με χρήση βιομετρικών αναγνωστών.

Τα υλικά που φυλάσσονται στο
Lockomat έχουν κατηγοριοποιηθεί κατάλληλα και φανερώνονται στην οθόνη αφής του συστήματος. Ο χειριστής επιλέγει το ζητούμενο κωδικό και το σύστημα του εμφανίζει σε γραφικό περιβάλλον στην οθόνη το συγκεκριμένο διαμέρισμα από όπου θα ανακτήσει το ζητούμενο υλικό.

Η συνδυασμένη λειτουργία
Lockomat και TDM λογισμικού αποτελεί την ιδανική λύση για την ασφαλή διαχείριση εξειδικευμένων ταχυκίνητων υλικών υψηλής αξίας, ευπάθειας ή επικινδυνότητας όπως ηλεκτρονικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, φαρμακευτικά προϊόντα, εργαλεία, εξαρτήματα Η/Υ, πολύτιμα υλικά και κοσμήματα κ.ο.κ.

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με επιτυχία με εταιρίες και τους πιο καταξιωμένους διεθνώς ειδικούς συμβούλους σε θέματα βελτιστοποίησης ροής και σχεδιασμού αποθηκών. Χρησιμοποιούμε τη συσσω-ρευμένη εμπειρία μας για να σας βοηθήσουμε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας 
Κλικ  για περισσότερα ...


Η βασικότερη παράμετρος του σχεδιασμού μιας αποθήκης είναι το ίδιο το υλικό. Το μέγεθός του, η αξία του καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του γνωρίσματά χρήζουν εξέτασης. 
Κλικ για περισσότερα....
  Η ταχύτατη,  ευέλικτη, πλήρως ιχνηλάσιμη και αποτελεσματική διαχείριση του ταχυκίνητου υλικού σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου υποστηρίζεται απροβλη-μάτιστα με τα τεχνολογικά εξελιγμένα και αυτο-ματοποιημένα αποθηκευτικά συστήματα υψηλής συμπύκνωσης κάθετης διάταξης της Hanel. Το διαθέσιμο ύψος του χώρου αποθήκευσης εσωτε-ρικά ή και εξωτερικά του κτιριακού κελύφους, αξιοποιείται στο μέγιστο ενώ υποστηρίζεται η λειτουργική φιλοσοφία της παράδοσης του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού 
Κλικ για περισσότερα .....
  Αποτελεσματική, αδιάλειπτη, ιχνηλάσιμη και ταχύτατη διαχείριση υλικού μεγάλου όγκου και βάρους. Η ολοκληρωμένη οικογένεια των AS/RS συστημάτων αποθήκευσης της Bertello που υποστηρίζουν την υψηλή συμπύκνωση του υλικού εκμεταλλεύεται στο έπακρον το συνολικό όγκο του αποθηκευτικού χώρου ακολουθώντας τη λειτουργική φιλοσοφία της Κλειστής Αποθήκης για αυτόματη  και πλήρως αυτόνομη παράδοση του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του εργατικού εταιρικού δυναμικού εντός του χώρου.
Κλικ για περισσότερα ...

© 2012, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, robotics@anaco.gr