Drop Down Menu
ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ,
ΤΑΧΥΤΗΤΑ,  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ,  ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑ,  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΜΕ  ΛΟΙΠΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ
 
ΤΟ ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΟ  
Τη βασικότερη παράμετρο του σχεδιασμού ενός συστήματος αποθήκευσης την αποτελεί το ίδιο το προς φύλαξη υλικό. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά  του όπως το βάρος, οι διαστάσεις, το σχήμα, η συσκευασία, η αξία, η κινητικότητα (συχνότητα ανάκτησης: καθημερινά, σπάνια, ποτέ;), η ευπάθεια (ευθραυστότητα), η επικινδυνότητα, κ.α., οφείλουν να εξεταστούν και να εκτιμηθούν ανάλογα. Τα υλικά πρέπει ακολούθως να ομαδοποιηθούν, να καταμετρηθούν. Τα στοιχεία που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό τους συστήματος αποθήκευσης.  Έτσι καταλήγει το προς φύλαξη υλικό να ορίζει τον τύπο και τον αριθμό των συστημάτων αποθήκευσης που τελικά θα επιλεχθούν.
   
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πόσο «ευαίσθητα» είναι τα προς φύλαξη αντικείμενα στις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες του αποθηκευτικού χώρου; Χρειάζονται καθαρό περιβάλλον; Εναλλασσόμενο αέρα; Αντιστατική επίστρωση; Ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες σχετικής υγρασίας; Πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες (κλίβανος αποστείρωσης); Υψηλά επίπεδα πυρασφάλειας ή αντικλεπτικής προστασίας; Συνδυασμό των παραπάνω;


   
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Σε τι περιβάλλον εντάσσεται η αποθηκευτική μονάδα; Σε βιομηχανικό κτίριο για shop-floor automation, σε εργαστήριο ή σε περιβάλλον γραφείου για να εξυπηρετεί τις ανάγκες αρχειοθέτησης ή φύλαξης φαρμάκων στα φαρμακεία. Σε ποιες περιπτώσεις η αισθητική έχει βαρύνουσα σημασία και οι αποθηκευτικές μονάδες οφείλουν να ενταχθούν στη γενικότερη αρχιτεκτονική μελέτη του χώρου; Σε γενικές γραμμές, όπου τα στοιχεία της κατασκευής είναι διακριτά τότε ο ρόλος της αρχιτεκτονικής σχεδίασης οφείλει να αναβαθμιστεί ώστε να οδηγήσει στην ιδανική χωροθέτηση και στον εναρμονισμό με τον γενικότερο εσωτερικό διάκοσμο.

   
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
Υπό σχεδίαση ή υφιστάμενη κατασκευή; Από ποιο σημείο θα γίνεται η εισαγωγή του υλικού στο κτίριο (τροφοδοσία); Μήπως υπάρχουν ράμπες τροφοδοσίας στο κατώτερο επίπεδο όποτε και θα ήταν σκόπιμο η εγκατάσταση της αποθηκευτικής μονάδας να ξεκινήσει ένα επίπεδο χαμηλότερα; Πως γίνεται η κυκλοφορία αυτού στο εσωτερικό του κτιρίου, με ποια συχνότητα και με τι μέσα; Μήπως πρέπει να εξεταστεί η εναλλακτική της τοποθέτησης της μονάδας εξωτερικά του κτιριακού κελύφους σε μια μεταλλική προστατευτική κατασκευή με σημεία συναλλαγής σε διαφορετικά επίπεδα;  Ποιες οι αντοχές του δαπέδου σε σημειακές φορτίσεις; Ποιές θα είναι οι απαιτήσεις ασφαλείας αποθηκευτικής μονάδας και υλικού για την περίπτωση σεισμού και πως θα γίνει η αγκίστρωση της κατασκευής στην κτιριακή δομή; Ποια είναι η πολιτική ασφάλειας του κτιρίου;
   
ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Πόσο συχνά απαιτείται πρόσβαση στο αποθηκευτικό σύστημα; Καθημερινά, σπάνια ή ποτέ;
Ο χώρος εγκατάστασης είναι κλειστός ή ανοικτός με συχνή πρόσβαση από το προσωπικό; Απαιτούνται επίπεδα πρόσβασης στο σύστημα για διαφορετικές ομάδες εργαζομένων; Το προσωπικό εργάζεται άνευ βοηθείας;
Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα καθορίσουν την ειδικότερη πολιτική ασφάλειας για το κάθε σύστημα ξεχωριστά και συνολικά για όλο τον αποθηκευτικό χώρο. Θα προσδιορίσουν επίσης τον τύπο της θύρας πρόσβασης στο σημείο συναλλαγής καθώς και τους μηχανισμούς που θα πρέπει να τοποθετηθούν.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με επιτυχία με εταιρίες και τους πιο καταξιωμένους διεθνώς ειδικούς συμβούλους σε θέματα βελτιστοποίησης ροής και σχεδιασμού αποθηκών. Χρησιμοποιούμε τη συσσω-ρευμένη εμπειρία μας για να σας βοηθήσουμε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας 
Κλικ  για περισσότερα ...


Η βασικότερη παράμετρος του σχεδιασμού μιας αποθήκης είναι το ίδιο το υλικό. Το μέγεθός του, η αξία του καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του γνωρίσματά χρήζουν εξέτασης. 
Κλικ για περισσότερα....
  Η ταχύτατη,  ευέλικτη, πλήρως ιχνηλάσιμη και αποτελεσματική διαχείριση του ταχυκίνητου υλικού σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου υποστηρίζεται απροβλη-μάτιστα με τα τεχνολογικά εξελιγμένα και αυτο-ματοποιημένα αποθηκευτικά συστήματα υψηλής συμπύκνωσης κάθετης διάταξης της Hanel. Το διαθέσιμο ύψος του χώρου αποθήκευσης εσωτε-ρικά ή και εξωτερικά του κτιριακού κελύφους, αξιοποιείται στο μέγιστο ενώ υποστηρίζεται η λειτουργική φιλοσοφία της παράδοσης του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού 
Κλικ για περισσότερα .....
  Αποτελεσματική, αδιάλειπτη, ιχνηλάσιμη και ταχύτατη διαχείριση υλικού μεγάλου όγκου και βάρους. Η ολοκληρωμένη οικογένεια των AS/RS συστημάτων αποθήκευσης της Bertello που υποστηρίζουν την υψηλή συμπύκνωση του υλικού εκμεταλλεύεται στο έπακρον το συνολικό όγκο του αποθηκευτικού χώρου ακολουθώντας τη λειτουργική φιλοσοφία της Κλειστής Αποθήκης για αυτόματη  και πλήρως αυτόνομη παράδοση του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του εργατικού εταιρικού δυναμικού εντός του χώρου.
Κλικ για περισσότερα ...

© 2012, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, robotics@anaco.gr