Drop Down Menu
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΑΧΥΤΑΤΗ,  ΕΥΕΛΙΚΤΗ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ
 
ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
 
Η ολοκληρωμένη οικογένεια των αυτοματοποιημένων συστημάτων κάθετης αποθήκευσης υψηλής συμπύκνωσης της HANEL: Εκμεταλλεύεται στο έπακρον το μέγιστο διαθέσιμο ύψος του χώρου και στηρίζει τη λειτουργική φιλοσοφία της στη παράδοση του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης εντός της αποθήκης.
 
Hanel Office Rotomat (Γραφείου)
Σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον γραφείου, εφόσον ο όροφος έχει επάρκεια ύψους, η λύση του Office Rotomat αξίζει να διερευνηθεί καθώς ίσως αποτελέσει την πλέον κατάλληλη λύση για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών αρχειοθέτησης. Το έντυπο υλικό, ανεξαρτήτου μορφής και τρόπου αρχειοθέτησης (κουτιά, κλασέρ, διαφημιστικό υλικό, CDs, καρτέλες & σχέδια), διατηρείται σε τάξη και ασφάλεια εντός της αποθηκευτικής μονάδας η οποία  παρέχει επιπλέον δυνατότητες για την αυτοματοποιημένη ταχύτατη ανάκτηση του αιτούμενου υλικού, καθώς και τη διασύνδεση στο εταιρικό δίκτυο εμπλέκοντας πλήθος χρηστών.
Μάθετε περισσότερα ….
   
  Hanel Βιομηχανικό Rotomat
Έκαστη μονάδα κατασκευάζεται για να εξυπηρετήσει τις εξειδικευμένες ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. Η κατασκευή βασίζεται στην αρχή του Ferris και εφαρμόζει την ιδέα της μεταφοράς του ταχυκίνητου υλικού προς το χρήστη αποτρέποντας έτσι τη μετάβαση αυτού στο σημείο φύλαξης του υλικού. Η σχεδίαση του Βιομηχανικού Rotomat εκμεταλλεύεται όλο το διαθέσιμο ύψος της αίθουσας και με χρήση ελάχιστου εμβαδού του δαπέδου του αποθηκευτικού χώρου εξασφαλίζει έως και 60% περισσότερο χώρο μέσω της υπερβάλλουσας καθ’ ύψος συμπύκνωσης του αποθηκευμένου υλικού.
Μάθετε περισσότερα ….
   
  Hanel Lockomat
To Lockomat είναι ένα Βιομηχανικό Rotomat με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Αποτελεί ιδανική λύση για τη φύλαξη και ελεγχόμενη ανάκτηση πολύτιμου, επικίνδυνου ή ευπαθούς υλικού όπως ειδικά εργαλεία, όργανα μέτρησης, ηλεκτρονικά μέρη και ανταλλακτικά, βιοχημικά παράγωγα, φάρμακα, αντιδραστήρια, χαρτονομίσματα, κοσμήματα, πολύτιμες συλλογές,  κ.ο.κ.. Η πρόσβαση και η διαχείριση του υλικού διέπεται από αυστηρούς κανόνες και υψηλό βαθμό ασφάλειας, παρακολουθείται δε και καταγράφεται ηλεκτρονικά. Απαντάται σε εφαρμογές στη χημική και στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών, στον τραπεζικό τομέα ακόμα και στα συνοικιακά φαρμακεία.
Μάθετε περισσότερα ….
   
  Hanel Lean Lift
Το Lean Lift συγκεράζει την ασφαλή διαχείριση του ταχυκίνητου υλικού με την ορθολογική οργάνωση της αποθήκης. Κεντρικά κάθε μονάδας κινείται ένας ανελκυστήρας που διαχειρίζεται ειδικούς φορείς αποθήκευσης και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει αυτόματα τις εργασίες εναπόθεσης και ανάκτησης του υλικού από και προς τις δυναμικά διαμορφούμενες χωροθέσεις. Τα υπόλοιπα της αποθήκης ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και η ανάκτηση του υλικού εκτελείται ταχύτατα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Οι κινήσεις του χειριστή απλά περιορίζονται στην παραλαβή ή εναπόθεση του επιλεγμένου υλικού από ή στον φορέα.
Μάθετε περισσότερα ….
   
  Hanel Multi-Space
To Multi
-Space αποτελεί τη βελτιστοποιημένη έκδοση της τεχνολογίας του Lean Lift επιτρέποντας την κίνηση του φορέα σε τρείς άξονες με το χειριστή να χρησιμοποιεί μόνο ένα σημείο διαλογής. Έτσι επιτυγχάνεται η ιδανική εκμετάλλευση του χώρου και αναβαθμίζεται η ευελιξία κατά τη διαχείριση του ταχυκίνητου υλικού. Με πλάτος τα 9 μέτρα στην τυπική του έκδοση, το Multispace μπορεί να υποστηρίξει πρόσθετα σημεία διαλογής κατανεμημένα σε διαφορετικά επίπεδα εξυπηρετώντας πλήθος χειριστών.
Μάθετε περισσότερα ….
   
  Hanel WCS Controls®  & WMS
Η δύναμή μας στηρίζεται  στην τεχνογνωσία μας. Οι μονάδες ελέγχου WCS  (Ware-house Control Systems) σχεδιάζονται α) για να υποστηρίζουν τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας συστημάτων, β) να κατανείμουν τις λειτουργίες σε επίπεδο Host-Slave αλληλεπίδρασης και γ) να επιτρέψουν την ολοκλήρωσή τους με τις εταιρικές ERP εφαρμογές.  Τέλος, το HänelSoft® WMS επιτρέπει το σχεδιασμό λύσεων που καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εταιρίας.
Μάθετε περισσότερα ….
Σωστές & Αποτελεσματικές Λύσεις που ανταποκρίνονται στην κάθε απαίτηση.

Για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και τη βελτίωση των ενδοεταιρικών σας logistics, οι λύσεις της Hanel αποτελούν μονόδρομο. Με τη συνεργασία σας θα σχεδιάσουμε και εφαρμόσουμε ένα μοντέλο διαχείρισης αποθήκης προσαρμοσμένο επακριβώς στις ανάγκες σας.

Κατεβάστε, συμπληρώστε και αποστείλατε τον Οδηγό Καταγραφής Αναγκών & Στοιχείων Χώρου Εγκατάστασης (για εκτίμηση κόστους έργου)
(σε μορφή pdf). Οι παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες θα μας  βοηθήσουν να αποτυπώσουμε καλύτερα την υφιστάμενη κατάσταση, και να κατανοήσουμε καλύτερα α) τις επιχειρησιακές σας ανάγκες και β) τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του υφιστάμενου ή υπό σχεδιασμού αποθηκευτικού χώρου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με επιτυχία με εταιρίες και τους πιο καταξιωμένους διεθνώς ειδικούς συμβούλους σε θέματα βελτιστοποίησης ροής και σχεδιασμού αποθηκών. Χρησιμοποιούμε τη συσσω-ρευμένη εμπειρία μας για να σας βοηθήσουμε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας 
Κλικ  για περισσότερα ...


Η βασικότερη παράμετρος του σχεδιασμού μιας αποθήκης είναι το ίδιο το υλικό. Το μέγεθός του, η αξία του καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του γνωρίσματά χρήζουν εξέτασης. 
Κλικ για περισσότερα....
  Η ταχύτατη,  ευέλικτη, πλήρως ιχνηλάσιμη και αποτελεσματική διαχείριση του ταχυκίνητου υλικού σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου υποστηρίζεται απροβλη-μάτιστα με τα τεχνολογικά εξελιγμένα και αυτο-ματοποιημένα αποθηκευτικά συστήματα υψηλής συμπύκνωσης κάθετης διάταξης της Hanel. Το διαθέσιμο ύψος του χώρου αποθήκευσης εσωτε-ρικά ή και εξωτερικά του κτιριακού κελύφους, αξιοποιείται στο μέγιστο ενώ υποστηρίζεται η λειτουργική φιλοσοφία της παράδοσης του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού 
Κλικ για περισσότερα .....
  Αποτελεσματική, αδιάλειπτη, ιχνηλάσιμη και ταχύτατη διαχείριση υλικού μεγάλου όγκου και βάρους. Η ολοκληρωμένη οικογένεια των AS/RS συστημάτων αποθήκευσης της Bertello που υποστηρίζουν την υψηλή συμπύκνωση του υλικού εκμεταλλεύεται στο έπακρον το συνολικό όγκο του αποθηκευτικού χώρου ακολουθώντας τη λειτουργική φιλοσοφία της Κλειστής Αποθήκης για αυτόματη  και πλήρως αυτόνομη παράδοση του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του εργατικού εταιρικού δυναμικού εντός του χώρου.
Κλικ για περισσότερα ...

© 2012, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, robotics@anaco.gr