Εισαγωγή Πνευματική Ιδιοκτησία Περιορισμός Ευθύνης Διαφύλαξη Απορρήτου Δεσμοί Ιστοχώρου Προδιαγραφές Σήματα
 Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σας μέσω του δικτυακού τόπου μας απαιτείται η συλλογή των προσωπικών ή επαγγελματικών σας στοιχείων, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 

Α.

Η ANACO διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα σας με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Εσείς ως υποψήφιοι πελάτες αναγνωρίζετε και αποδέχεστε την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών ή επαγγελματικών σας δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλετε στην εταιρία μας. Ως επισκέπτες του δικτυακού τόπου μας ευθύνεστε για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων χωρίς να έχετε σχετική εξουσιοδότηση, καθώς επίσης και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Β.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τα ανακοινώνουμε σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο εκτός και αν έχετε ενημερωθεί γραπτώς από εμάς και έχουμε λάβει την συναίνεσή σας. Οποτεδήποτε το επιλέξετε, βάσει του νόμου 2472/97 - άρθρο 13,  διατηρείτε το δικαίωμα για λήψη πρόσθετης πληροφόρησης ή και εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας.

Γ.

Το λογισμικό του δικτυακού τόπου μας είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και εξασφαλίζει το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Εχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουμε την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που σας αφορούν προσωπικά, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Ωστόσο δε φέρουμε καμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών από εξωγενείς παράγοντες.

Δ.

Oλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου και αφορούν στην πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, για την προμήθεια του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας που θα επιλέξετε, είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες όσο και αν η εν λόγω αίτηση γινόταν απευθείας στα κατά τόπους γραφεία μας. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας.

Ε.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες αν μας ζητηθεί με δικαστική εντολή ή από κυβερνητικές ή αστυνομικές αρχές.

ΣΤ.

Cookies σε περιορισμένη κλίμακα ενδέχεται να χρησιμοποιούνται με σκοπό την βελτίωση και ανάλυση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον σκληρό δίσκο σας μέσω του web browser και καταγράφουν μόνο την στατική ή δυναμική IP διεύθυνσή σας χωρίς να δίνουν άλλες πληροφορίες προσωπικής φύσης.© 2007, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, sales@anaco.gr