Εισαγωγή Πνευματική Ιδιοκτησία Περιορισμός Ευθύνης Διαφύλαξη Απορρήτου Δεσμοί Ιστοχώρου Προδιαγραφές Σήματα
   Copyright ANACO 2007

Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.


Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της
ANACO καλύπτονται δε από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διεθνείς συνθήκες. Η ANACO αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από το περιεχόμενο και την διάρθρωση των ιστοσελίδων αυτών, εκτός και αν ρητά προσδιορίζεται ότι ισχύει κάτι διαφορετικό. Όλα τα βιομηχανικά ή πνευματικά δικαιώματα των προϊόντων που εμφανίζονται θεωρούνται σε κάθε περίπτωση νόμιμα κεκτημένα από τον κατασκευαστή.

 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αποστολή ή αναμετάδοση με οποιοδήποτε άλλο μέσο, καθώς και η διασκευή ή αναπροσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία και παρουσίαση στο κοινό οποιουδήποτε υλικού που ενσωματώνεται στον εταιρικό μας δικτυακό τόπο χωρίς τη προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοίκησης. Η κατά τα ανωτέρω μη επιτρεπτή χρήση επισύρει όλες τις συνέπειες των εφαρμοστέων διατάξεων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 

Όλο το υλικό που εκτυπώνεται αποτελεί και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της ANACO. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή υλικό της ιστοσελίδας που φυλάσσεται σε ηλεκτρονική μορφή στον υπολογιστή σας. Σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους, η άδεια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας τερματίζεται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλο το έντυπο ή το αποθηκευμένο σε ηλεκτρονικά μέσα υλικό.

© 2007, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, sales@anaco.gr