Εισαγωγή Πνευματική Ιδιοκτησία Περιορισμός Ευθύνης Διαφύλαξη Απορρήτου Δεσμοί Ιστοχώρου Προδιαγραφές Σήματα
 Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπο της ANACO. Οι ηλεκτρονικές σελίδες αυτές έχουν κατασκευαστεί ως ένα σύστημα επικοινωνίας με τo κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληρέστερη μεγάλο εύρος πληροφοριών. Εσείς, ως επισκέπτες, πελάτες ή συνεργάτες έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, να συλλέξετε εξειδικευμένη τεχνική ή προϊοντική πληροφόρηση και να δείτε σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις για ποικίλα θέματα και νέες θέσεις εργασίες. Το περιεχόμενο των σελίδων αυτών χαρακτηρίζεται ως πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, η κυριότητα του οποίου ανήκει αποκλειστικά στην ANACO.

Στις παρακάτω παραγράφους συνοψίζονται οι όροι της νομικής συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την ANACO. Με την εκ μέρους σας πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους, καθώς και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τμήμα ή το σύνολο αυτών, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση αυτής της ιστασελίδας ή των ιστοσελίδων που την ακολουθούν.

Α.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σημειώσεις περί ιδιοκτησίας και πληροφορίες σχετικά με πνευματικά δικαιώματα (copyright), οι όροι των οποίων οφείλουν να τηρούνται. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπρόσθετα η ANACO διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει ή να διακόψει την προσφορά επιλεγμένων ιστοσελίδων ή και ολόκληρου του δικτυακού τόπου της.

Β.

Απαγορεύεται κάθε παράνομη χρήση ή χρήση αντίθετη προς τους παρόντες όρους του δικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια και παράλειψη που πιθανόν να καταστήσει δυσχερή ή αδύνατη την ομαλή λειτουργία του.

Γ.

Στην περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ανακολουθία ανάμεσα στην Ελληνική & Αγγλική έκδοση, υπερισχύει η Ελληνική έκδοση.

Δ.

Κάθε διαφορά που πιθανόν να προκύψει από την χρήση των ιστοσελίδων μας ή την ερμηνεία των όρων διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν ένας ή περισσότεροι νόμοι, εφαρμοστέοι στους παρόντες όρους, στο μέλλον τροποποιηθούν ή ερμηνευτούν διαφορετικά ώστε κάποιοι εξ αυτών να ακυρωθούν ή να καταστούν ανενεργοί, το κύρος των υπόλοιπων όρων θα παραμείνει αμετάβλητο και ανεπηρέαστο.
© 2007, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, sales@anaco.gr