Εισαγωγή Πνευματική Ιδιοκτησία Περιορισμός Ευθύνης Διαφύλαξη Απορρήτου Δεσμοί Ιστοχώρου Προδιαγραφές Σήματα
 Οι δεσμοί με δικτυακούς τόπους τρίτων που περιλαμβάνονται στον εταιρικό μας δικτυακό τόπο παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Αν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους δεσμούς, επιλέγετε έξοδο από την ιστοσελίδα της ANACO. Η ANACO δεν έχει εξετάσει όλες αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δεν προσυπογράφει και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με αυτές ή με το υλικό που πιθανώς να διαφημίζουν. Στην περίπτωση που αποφασίσετε να επισκεφθείτε τις διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες τρίτων αναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη και εναπόκειται πια σε εσάς να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι οτιδήποτε χρησιμοποιείτε δεν περιέχει επιβλαβή στοιχεία ή λογισμικό.

Επιπρόσθετα, η εταιρική μας πολιτική για την τήρηση του προσωπικού απορρήτου δεν σας καλύπτει για ιστοσελίδες τρίτων.© 2007, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, sales@anaco.gr